Etiketleme maşyny, çüýşe bellik enjamy, bellik goýýan maşyn - S-konning
Biz hakda

S-Conning hakda

S-conning Technology Group Ltd, 2010-njy ýylda döredilen, 5200 inedördül metr meýdany öndürýän, ýokary derejeli ýöriteleşdirilen Senagat awtomatizasiýasyna we senagat intellektuallaşdyrylyşyna bagyşlanan hünärmen maşyn öndürijilerinden biridir. Güýçli gözleg we gözleg ukyby we ýokary hilli ulgam bilen , S-conning Tech global marketing aralygyny birleşdirýär: Bir gezek ulanylýan şprisler üçin bellik ulgamy we gaplaýyş enjamy, Derman zawodlary, Azyk we içgi senagaty, kosmetika we gündelik himiýa senagaty üçin ýokary tizlikli we ýokary takyk bellik.

 

S-Häzirki wagtda S-Conning Hytaýyň derman enjamlary birleşiginiň agzasy, Hytaý sintetik rezin üpjünçiligi we marketing birleşiginiň termoforming birleşiginiň agzasy, Guan Guangzhouou kosmetika senagaty birleşiginiň agzasy we öz-özüne ýelmeýän bellik enjamlary üçin umumy tehniki talaplaryň agzasy.“Täze ýokary tehnologiýaly kärhana”, “Guan Guangzhouou ylym we tehnologiýa innowasiýa kiçi ägirt uly kärhana”, “2016 patent döretmek potensial kärhanalary”, “Howpsuzlyk önümçiligini standartlaşdyrýan kärhanalar” we ş.m. ýaly köp şahadatnamalara eýe bolduk.Kompaniýa ISO9001 hil ulgamy we CE şahadatnamasyndan geçdi.

Aerial Panorama_1 12
önümleri

Senagat intellekt ulgamy

Awtomatiki bellik çözgütleriniň we ýöriteleşdirilen hyzmatlaryň doly toplumyny hödürläň.

Industrialhli senagat intellekt maşynlary seriýasy

Köpräk oka
Habarlar

Habarlar

Biz siziň işiňiz üçin iň oňat awtomatlaşdyryş çözgütlerini döretmek üçin geldik

Why do bubbles or wrinkles appear after labeling

22-07-04

Bellikden soň näme üçin köpürjikler ýa-da gyrmalar peýda bolýar

Öz-özüne ýelmeýän bellik köpürjikleri, ahyrky ulanyjylaryň köplenç höweslendirýän hadysadyr ...

S-CONNING self-adhesive labeling machine is suitable for different industries

22-06-17

S-CONNING öz-özüne ýelmeýän bellik enjamy sui ...

Derman senagaty: Derman senagaty indu ...

How to solve the phenomenon of warping of automatic self-adhesive labeling machine,S-CONNING labeling machine manufacturer tells you

22-06-07

Awtoulagyň gysylmagy hadysasyny nädip çözmeli ...

Häzirki wagtda bir önüm diňe gaplanylmaly däl, eýsem-de bolsa ...

Which industries are the labeling machines suitable for?

22-05-19

Etiketleme maşynlary haýsy pudaklara laýyk gelýär ...

Islendik kärhananyň ösüşi m ...